Vernieuwde leergang gebiedsgericht werken

Sinds 2002 verzorgen wij de Leergang Gebiedsgericht Werken. Een leergang voor degenen die al enige tijd als professional in wijken en buurten werken en behoefte hebben aan het opfrissen en verdiepen van kennis, bezinning en inspiratie.

Omdat wij zelf en onze docenten ook met de poten in de klei staan gaat het in deze 12 dagen niet om overdracht van abstracte kennis, maar vooral om ervaringen en inzichten opgedaan in de praktijk van het wijkgerichte werken.

In de vernieuwde leergang zullen wij nog meer dan voorheen aandacht besteden aan hoe je als professional in turbulente tijden, waarin alles tegelijk lijkt te moeten, baas over je eigen agenda kunt blijven en je maatschappelijke betrokkenheid overeind kunt houden. Daarvoor zijn zelfkennis, inzicht in en kennis van de ontwikkelingen om je heen en de vaardigheid om die toe te passen onontbeerlijk. Focussen en grenzen stellen zijn niet minder belangrijk. De groepen zijn klein (max. 14 deelnemers) zodat er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng en interactie. Het programma wordt verzorgd door een team van ervaren docenten en begeleiders.

Programma

Kick off
Kennismaking, leerdoelen & verwachtingen

Module 1
Persoonlijk profiel Insights Discovery, ontwikkelingen in het werkveld en de eigen organisatie o.a. aan de hand van het boek ‘In beweging’.

Module 2
Werken in processen en projecten, opbouwen eigen netwerken binnen en buiten de organisatie.

Module 3
Werken met uiteenlopende bewonersgroepen en bewonersinitiatieven.

Module 4
Kijken naar wijken, wijkonderzoek en resultaatmeting.

Module 5
Communicatie en (vastgelopen) communicatiepatronen, focussen en grenzen stellen

Afsluitende dag
Presentaties

Intervisie maakt onderdeel uit van het programma.

Praktische informatie

Lesdata 2018 – 2019:

 • 1 oktober 2018
 • 5 – 6 november
 • 10 – 11 december
 • 14 – 15 januari 2019
 • 11 – 12 februari
 • 11 – 12 maart
 • 8 april

Kosten: € 3.950,- inclusief lesmateriaal.

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

De cursusprijs is exclusief de verblijfskosten van € 1.500,- in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

Voor meer informatie kun je ons uiteraard bellen via 06-22802838 (Hans Hoogvorst) of e-mailen via info@svgw.nl

Inschrijving Vernieuwde Leergang voor gevorderden

Start 1 oktober 2018 | Zeist | € 3.950,- (exclusief verblijfkosten)
 • Vermeld in bovenstaand veld alstublieft alle gegevens voor facturatie (aan wie/welke afdeling, mailadres, postadres).
 • Annuleringsvoorwaarden
  Na inschrijving gelden twee weken bedenktijd. Bij annulering vóór 10 dagen van de aanvang van de leergang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen worden de volledige kosten in rekening gebracht. Voor de overige leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden Dienstverlening SvGW zoals vastgelegd door de kamer van koophandel.
buurtwerk-succes