Jubileumvieringuitnodigingheader

Uitnodiging:

12,5 jaar gebiedsgericht werken – de School is weer begonnen!

Donderdag 1 oktober van 10:00 tot 16:00 uur, met daarna een borrel.

Ken je hem nog? De School voor Gebiedsgericht Werken. Je bent recentelijk cursist geweest of al wat langer geleden. De School bestaat dit jaar 12,5 jaar. Het is een bijzonder moment, vanwege dat jubileum, maar ook vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

We zijn begonnen toen de discussies vooral gingen over hoe het gebiedsgericht werken georganiseerd moest worden. Nu, 15 leergangen, een aantal starters trainingen, vele in-company trainingen en 400 cursisten verder, is het gebiedsgericht werken nog volop in ontwikkeling. We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En midden in die verandering staat het gebiedsgericht werken.

Programma

In de ochtend duiden Joop Hofman en Kees Fortuin op inspirerende wijze de tijd waarin we ons bevinden.

Joop Hofman over

Schuivende spelers op het speelbord van gebiedsgericht werken:

Dat het schuift in Nederland is iedereen zich wel van bewust. Maar is dat nu het schuiven van verantwoordelijkheden, of ook schuiven zeggenschap en hoe zit dat met de regie van het schuiven? Wie zit er (achter) aan de knoppen? Of bestaan die knoppen niet meer?

Een verhaal over de praktijktrends van het schuiven in Nederland.

Joop Hofman is directeur van de Rode Wouw, een bedrijf dat zowel landelijk als internationaal opereert op het gebied van meer bewonersinvloed.

Kees Fortuin leidt de thema’s in waar we ons in de middag mee gaan bezighouden. Deze thema’s kwamen naar voren tijdens de gesprekken met oud-cursisten en opdrachtgevers van de School voor Gebiedsgericht Werken. Kees vraag zich in algemene zin af; Hoe gaat het met ons?

Kees Fortuin is wetenschappelijk onderzoeker naar hoe een samenleving echt werkt en is (ervaring)deskundige in sociale gebiedsontwikkeling.

In de middag zijn er een aantal workshops:

Maatwerk vanuit je nieuwe overheidsrol

Je rol als ambtenaar verandert en de roep om maatwerk wordt luider en luider. Welke rollen zijn er en passen bij mij? Hoe kun je vorm geven aan maatwerk zonder willekeur? We gaan in de workshop experimenteren met cases uit de dagelijkse praktijk. Begeleid door Edo van der Kuur, Tussen de Linies.

De houdbaarheidsdatum van een wijkmanager

De functie van wijkmanager vraagt veel van mensen die dit beroep hebben gekozen. Stress, drukte, loyaliteitsvragen, frustratie, en twijfels over het eigen optreden liggen allemaal op de loer. De workshop biedt de deelnemers gelegenheid om aan de hand van een aantal vragen zelf uit te vinden of ze nog `fit en nieuwsgierig genoeg zijn` om het werk van wijkmanager uit te voeren. Danwel of `persoonlijk onderhoud` nodig is. Begeleid door Menno Kelhout, teamleider gemeente Zutphen

Omgaan met het informele en onzekerheid

Hoe word je zelf eigenaar van het veranderproces dat je wilt inzetten? Tijdens deze workshop ontdek je wat jij zelf kunt doen in onzekere omstandigheden. Als werker blijf je immers verantwoordelijk voor het organiseren van veranderprocessen. Je krijgt inzicht in welke eigenschappen je belemmeren en oefent bij het loslaten van mensen of dingen die aan je blijven ‘plakken’. Begeleid door Lieke Herpers, L’ivre Training, Coaching & Advies

Naast bovenstaande workshops maken we ruimte voor jullie input middels een

Open space: Breng je eigen thema in!

Een eenvoudig, maar krachtig raamwerk schept de juiste condities voor een dynamisch proces van discussie en samenwerking. Elke deelnemer draagt met zijn deskundigheid bij aan en heeft invloed op het eindresultaat. Als je een thema hebt dat je wilt bespreken dan nodigen we je daar graag voor uit. Op de 25ste kun je ter plekke je onderwerp kenbaar maken en je collega’s uitnodigen bij te dragen.

Een feest met inhoud!

We nodigen je uit om het 12,5-jarig jubileum gezamenlijk te vieren, op donderdag 1 oktober. Een moment om gelijkgestemden te ontmoeten, te reflecteren en inspiratie op te doen.

Het kapitaal van 12,5 jaar School zijn de ruim 400 cursisten met kennis, ervaring en passie. Jullie vertegenwoordigen een schat aan ervaring, denkwerk en toewijding aan de vragen waar we voor staan. In de afgelopen weken hebben we een tiental gesprekken gevoerd met oud cursisten en opdrachtgevers. We hebben met hun input een interactief programma opgesteld.

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om elkaar weer te spreken en onder het genot van een drankje bij te praten. Laten we met elkaar het experiment aangaan om toekomstgerichte stappen te maken in deze turbulente tijd. Zo wordt het jubileum van de School feestelijk en nuttig tegelijk!

Kosten € 75,- (incl. lunch & borrel )

Locatie is bij de JongeHonden, Gildstraat 91a te Utrecht. Bereikbaar met OV en auto.

Schrijf je in voor dit jubileum: