Verdiepende training ABCD met Cormac Russell

De laatste jaren zijn bewonersparticipatie en zelfredzaamheid in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. Veel initiatieven van bovenaf blijven echter steken in  goede bedoelingen. Met wijkwerkers die een stap verder willen zetten organiseren wij in 2018 een driedaagse training.

We hebben Cormac Russell bereid gevonden deze training te verzorgen. Cormac is als geen ander in staat visie en houding die nodig zijn om tot daadwerkelijke resultaten te komen uit te dragen. Hij maakt gebruik van de inzichten uit ABCD (Asset Based Community Development). De kern daarvan is mensen aan tes preken op hun  kwaliteiten. Uitgangspunt is dat iedereen iets te bieden heeft aan de samenleving en zich daarmee aan isolement en afhankelijkheid kan ontworstelen.

Cormac is een begenadigd verteller, waarmee hij de deelnemers weet te inspireren en ontroeren. Maar ook weet hij, op niet mis te verstane wijze, te confronteren met vooroordelen en ingeslepen gedragspatronen.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn wat is mijn rol als professional vanuit de ABCD aanpak? Wat heb je wel te doen, en niet (meer)? En, hoe doe je dat? Tijdens deze training verdiepen we ons in ABCD en krijg je handvatten om het gedachtengoed van ABCD goed te kunnen vertalen naar jouw praktijk.

Durf, zelfkennis, gevoel voor context en communicatieve vaardigheden zijn hierin onmisbaar.

Doordat we in een kleine groep werken (max.14 deelnemers) is er veel ruimte om te oefenen en voor coaching en intervisie.

Begeleiding door Cormac Russell, Hans Hoogvorst en Lieke Herpers

Cormac Russel is faculteitslid van het Asset-Based Community Development (ABCD) Instituut en directeur van ABCD Europe. Hij heeft gemeenschappen, organisaties, NGO’s en overheden getraind in de ABCD aanpak en over heel de wereld.

Praktische informatie

Op dit moment is niet bekend of deze training in 2019 gegeven wordt. Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@svgw.nl.

cormac russell