Training sociale netwerken

Onze samenleving wordt in toenemende mate een participatie samenleving, daardoor worden sociale netwerken steeds belangrijker. Heb je een sterk sociaal netwerk en weet je dit goed te benutten dan ligt de wereld voor je open. Op welke manier kun je een netwerk verder ontwikkelen? Welke houding en sociale vaardigheden zet je hiervoor in?

Het Netwerkspel geeft inzicht en concrete aanknopingspunten om een netwerk verder te ontwikkelen. Met dit spel wordt op een leuke en ludieke manier het persoonlijk netwerk van mensen in kaart gebracht. Door het gebruik van kleuren en concrete vragen wordt snel duidelijk hoe het netwerk eruit ziet en aan welke punten gewerkt kan worden. Door het in een groep te spelen krijgen de deelnemers ook inzicht in het netwerk van de ander en kunnen ze tips/ideeën uitwisselen.

De Blije Kameel, speelse specialisten op het gebied van samenlevingsopbouw, heeft het Netwerkspel ontwikkeld. Deze methode is breed inzetbaar en wordt het ingezet door diverse professionals en vrijwilligers die werken met het versterken van sociale netwerken. Ben jij ook op zoek naar een leuke manier om samen met bewoners hun eigen netwerk in kaart te brengen, kom dan naar deze training!

Voor wie is deze training geschikt?

De training is geschikt voor professionals van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en zelfstandigen voor wie het werk in buurten en wijken een belangrijk onderdeel van het takenpakket vormt.

Begeleiding door Mariska Kappert, Mieke de Lange en Lieke Herpers

Mariska Kappert en Mieke de Lange werken sinds Krachtproef 2013 samen als De Blije Kameel. Beiden hebben ruim 10 jaar ervaring als buurtwerker en opbouwwerker. Ze vinden het leuk om hun ervaring te delen. Dit doen ze door het geven van praktijktrainingen en coaching on the job. Op maat ontwikkelen ze nieuwe tools en methodieken. In 2013 maakten ze de eerste versie van Het Netwerkspel, welke ze het afgelopen jaar opnieuw hebben laten vormgeven. Het Netwerkspel maak je zelf op maat zodat het aansluit bij jouw dagelijkse praktijk. Daardoor is deze methode breed inzetbaar en wordt het gebruikt door diverse professionals en vrijwilligers die werken met het versterken van sociale netwerken (o.a. jongerenwerkers, medewerkers van het sociaal wijkteam, ouderenwerkers en vrijwillige coaches).

sociale netwerken