Verkorte cursus voor beginners in het Gebiedsgericht Werken

Op bijna geen enkel werkterrein gaan de ontwikkelingen zo snel als in het gebiedsgericht werken. Het staat dan ook volop in de belangstelling en een toenemend aantal gemeenten, corporaties en organisaties ziet het belang in van een gebiedsgerichte aanpak. Leefbare en veilige wijken,wijkgerichte inzet op zorg en welzijn, zelfwerkzaamheid van bewoners,  herstructurering en sociale stijging  vragen veel aandacht.

Als je net start te werken in dit werkveld komt er veel op je af. Naast de dynamische ontwikkelingen in het vakgebied is ook het werkveld uniek, door de vele verschillende partijen en belangen waarmee je te maken hebt en doordat de organisatie waarvoor je werkt ook niet stilstaat. Reorganisaties en bezuinigingen volgen elkaar in snel tempo op en zuigen de aandacht naar binnen. Het is een omgeving waarin geen standaardoplossingen bestaan en waar geen ruimte is voor routinematig handelen. Daar kun je dus wel wat kennis en inzicht bij gebruiken.

In deze verkorte cursus maak jij op een dynamische wijze kennis met de competenties en theorie van gebiedsgericht werken, de groepsprocessen in de wijk en met jezelf. De nieuwe inzichten kunnen meteen in praktijk gebracht worden.

Voor wie

De cursus voor beginners in het gebiedsgericht werken richt zich op medewerkers van gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en zelfstandigen. Kortom op iedereen voor wie het werk in buurten en wijken een belangrijk onderdeel van het takenpakket vormt of gaat vormen. De cursus is
bij uitstek geschikt voor mensen die nog weinig ervaring hebben met projecten en processen in de wijk en die zich verder willen ontwikkelen in het gebiedsgerichte werken.

 • Mensen die nog weinig werkervaring hebben met projecten en processen in de wijk.
 • Zich verder willen professionaliseren en daarmee willen bijdragen aan het resultaat van een gebiedsgerichte aanpak.
 • Hun competenties willen verstreken en willen reflecteren op hun eigen functioneren.
 • Willen investeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Resultaat voor de cursist

 • Persoonlijke ontwikkeling: kritisch leren kijken naar je eigen functioneren en je persoonlijke visie leren vertalen naar een succesvolle aanpak.
 • Professionele ontwikkeling: je vaardigheden op het gebied van samenwerkingsprocessen, conflicthantering,communicatie en procesmanagement verbeteren.
 • Meer leren over je plaats in de organisatie en je relaties met de verschillende partijen.
 • Je kennis van het werkveld vergroten en up-to-date houden.
 • Praktijkervaringen uitwisselen tussen jong en oud

Resultaat werkgever

 • Ontwikkeling van medewerker, zowel inhoudelijk als persoonlijk.
 • Verbetering en versterking van organisatie door professionele ontwikkeling medewerker.
 • Klanttevredenheid, door zelfkennis en mensenkennis (Insight & bewonersprofielen).
 • Binden van starters.

Opzet verkorte Cursus

Module 1: Ik en de ander

 • Persoonlijk in relatie tot het vakgebied
 • Persoonlijk profiel (Insights Discovery)

Module 2: Ik en de wijk

 • Context en organisatie van het
 • gebiedsgerichte werken
 • Groepsprocessen en menselijke interactie in de wijk
 • Leefstijlen
 • Netwerken
 • Communicatie
 • Bewonersparticipatie, zelfsturing, eigen kracht

Module 3: De wijk & haar omgeving (op locatie)

 • Onderzoeksmethoden ‘hoe lees ik een wijk’
 • Partijen in de wijk
 • Van analyse naar plan: ontwikkelen wijkplan, wijkagenda

Module 4: De praktijk

 • Vormgeven gebiedsgericht werken in de praktijk
 • Intervisie aan de hand van eigen casuistiek
 • Afronding

Docenten

 • Hans Hoogvorst (SvGW)
 • Lieke Herpers (L’ivre Training, Coaching & Advies)
 • Kees Fortuin (Fortuin Sociale Gebiedsontwikkeling)

Praktische informatie

Heb je interesse? Neem contact met ons op!

buurtfeest
buurtbewoners-gevoel
jongeren-in-de-buurt

‘De training voor starters gebiedsgericht werken doet wat het belooft en wat maakt het een hoop positieve energie los. Ik ben in een aantal dagen volledig opgeslokt door en meegenomen in het gebiedsgericht werken. Ik heb genoten van de onderlinge contacten, het zoeken naar oplossingen, het verdiepen van mijn eigen competenties, ontdekken van mijn valkuilen en communicatiestijl, het “lezen” van een wijk en haar inwoners in de praktijk. Kortom, Dank voor alle inspiratie en kennis die ik mee naar huis mocht nemen. Terug de praktijk in met een nog beter gevulde rugzak!’