Zomerschoolcahier 2011 Gent

In 2011 is de eerste zomerschool in Gent gehouden. Deze zomerschool is succesvol verlopen.Het centrale thema was  ‘de alledaagse en geplande wijk’. Door verschillende Vlaamse en Nederlandse inleiders werden elke dag thema’s toegelicht als het ‘grote ongenoegen’, de effectiviteit van het gebiedsgerichte werken, de relatie tussen fysiek en sociaal, professionaliteit en organisatie van het gebiedsgerichte werken en de betekenis van het inzetten van sociale media. Na de korte inleidingen gingen de deelnemers  op onderzoek in  de wijken De Brugse Poort en Rabot. De laatste dag presenteerden de deelnemers hun bevindingen. De resultaten van de zomerschool 2011 zijn beschreven in het zomerschoolcahier 2011 Gent.

Klik hier voor het zomerschoolcahier 2011 in Gent.

8xCollege Publieke Ruimte-Publieke Zaak

Trancity organiseert op 16 april een bijeenkomst over de vraag hoe we onze maatschappelijke ambities organiseren en hoe we die verankeren in de publieke ruimte. Een dag over publieke belangen, maatschappelijke organisaties en ruimtelijk ontwerp. Een aanrader!

Voor meer informatie over het programma klik hier.

Zomerschool 2014 in Maastricht

De zomerschool in 2014 wordt in Maastricht gehouden. Vlaamse en Nederlandse professionals gaan 4 dagen onderzoek doen in en plannen maken voor de wijken Wittevrouweveld en Malpertuis. De zomerschool vindt plaats van maandagavond 1 september tot vrijdagochtend 5 september.  De zomerschool heeft het karakter van een campus en werkplaats tegelijkertijd. Schrijf je in!

Gebiedsgericht Werken over de grens: maak kennis met de Zomerschool!

Eerste editie
Als  school hebben wij het initiatief genomen om  een Zomerschool wholesale jerseys gebiedsgericht werken  te organiseren. De eerste  editie van de Zomerschool wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Gent NEVOGLASS – die ook cheap mlb jerseys optreedt als gaststad – georganiseerd. Wijkmanager We gaan eind augustus, in drie dagen, Bezuinigingen onder deskundige begeleiding, de wijken Brugse Poort en Rabot onderzoeken.

Uitdagende thema’s
Centrale thema’s zijn:  alledaagse  en geplande stad,  het grote ongenoegen van bewoners, fysieke en sociale interventies , nieuwe methoden en Vatertagstour het rendement van het gebiedsgericht werken. Met wholesale mlb jerseys elkaar gaan we op zoek naar het ‘DNA’ Top van de buurt: ontdek wat er speelt en welke betekenisvolle  plekken recruitment er bestaan.

Gezellige  sfeer
De Zomerschool heeft het karakter van een campus en werkplaats. Met elkaar gaan we onderzoeken, analyseren en plannen maken en voor de nodige gezelligheid zorgen.

Uiteindelijk werken we toe naar een gezamenlijk beeld, een gezamenlijke taal. Over de resultaten wholesale nfl jerseys van de Zomerschool gaan we met elkaar een wholesale mlb jerseys publicatie maken.

Je bent van harte welkom!

Meer Lente! weten?  >> Zomerschool

De Twitterende Wijkmanager

Waarom gaan twitteren?
Het vak van wijkmanager is het mooiste vak in overheidsland. Je bent een intermediair tussen het bestuur en de samenleving. Je mag je dus bijna overal mee bemoeien. Belangrijk, en dat is meteen ook het unieke van je werk als wijkmanager, is dat je als geen ander binnen je organisatie je wijk goed kent en een goed netwerk hebt. Je hoeft daarom niet alleen officiële bijeenkomsten en borrels af te lopen (want daar kom je vaak dezelfde mensen tegen), twitter is een medium dat je goed kan helpen om een gevarieerder netwerk te krijgen. Om dat eens uit te proberen, ben ik zo’n anderhalf jaar geleden begonnen met twitteren. Want: “LinkedIn is for people you know, Facebook is for people you used to know en Twitter is for people you want to know”.

Ervaringen:

Ik vind twitteren leuk!
Dat komt, denk ik, omdat ik mijn werk en over mijn werk vertellen leuk vind, nieuwsgierig ben, en behoorlijk open. En wholesale nba jerseys ik heb een lange adem. Ik zie veel collega’s die eraan beginnen, maar er al snel mee ophouden. Het kan zijn dat ze te ongeduldig zijn, of misschien past twitteren gewoon niet bij hun persoonlijkheid. Dus: twitter alleen als je er plezier in hebt en als het bij je past, begin er anders gewoon niet aan!

Kunnen er dingen misgaan?
Ja. Je doet –zeker in het begin- wel eens iets doms, maar tja, daar leer je van. Een bewoner twitterde iets over te zwaar verkeer op de gracht in vs. Utrecht, in mijn reactie zei ik iets over falende handhaving, en prompt sprong er een journalist tussen. Is dat erg? Nee. Als je tenminste geen domme dingen zegt. Er zijn trouwens hoofdredacteuren van kranten die hun medewerkers opdracht geven alle bestuurders en ambtenaren te volgen. Als je dat weet, kun je er soms ook slim gebruik van maken….

Nieuws uit eerste hand!
Je krijgt zoveel informatie als eerste binnen! Ontzettend handig. Op zondagavond laat lees je dat vandalen cheap nba jerseys iets kapot hebben gemaakt, ’s maandagochtend “zet je het weg” bij de betreffende afdeling, en diezelfde dag is het alweer gerepareerd. Of je hebt snel door dat een kwestie de aandacht heeft van politiek en pers. Je kunt snel de-escaleren.

Toegankelijke overheid
Twitter zorgt ervoor dat de overheid benaderbaar is. Een bewoner twitterde iets over langdurige en zware lekkages, veroorzaakt door een nutsbedrijf. Een verzekeringskwestie, nou, dan weet je wel hoe lang dat kan duren! Om imagoschade voor de gemeente te voorkomen, regelde ik een noodreparatie. Bewoner blij, raadslid blij, krant stil. En dat niet alleen, de gemeente werd niet neergezet als trage organisatie. Twitter kan cheap mlb jerseys dus positief uitwerken op het imago van de organisatie cheap jerseys waarvoor je werkt.

Integriteit en respect
Je werkt bij de overheid. Dat betekent dat je, ook al twitter je soms persoonlijke dingen, ????? je je er steeds van bewust moet zijn dat je “in functie” twittert. Integriteit en to respect zijn de twee belangrijkste eigenschappen. Een collega die eens iets twitterde over de matige kwaliteit van het gemeentebestuur, heb ik collegiaal uitgelegd waarom dat niet zo “handig” is….

En wat brengt twitter je nog meer?
Dat je eigenschappen en hobby’s van collega’s ontdekt, waardoor je ze met andere ogen bekijkt. Dat een slordig geformuleerde tweet tot net zulke misverstanden kan leiden als een slordige mail (maar je bereik met een tweet is wel wat groter ;-)). Dat je heel gemakkelijk van collega’s in den lande bruikbare informatie krijgt ( via #durftevragen). Dat je opeens met een aantal relatief onbekende mensen een Собрание. vrijmibo regelt, omdat een van hen je erop geattendeerd heeft waar je de Zeeuwse wijn kunt krijgen die je lekker vindt. Dat het je bijna lukte om een fantastische en twitterende bonbonmaker naar de Utrechtse binnenstad te halen. En dat dat helaas niet gelukt is, maar je er toch een hele leuke wholesale mlb jerseys vriendschap aan hebt overgehouden. Dat je zomaar als “ervaringsdeskundige” wordt uitgenodigd voor een landelijk congres van raadsgriffiers (en waar je dan naar toe gaat om Lente! @raadsgriffier in het echt te ontmoeten) en dat je zomaar uitgenodigd Bodas wordt om dit blogje te schrijven. Twitter is leuk!

http://twitter.com/#!/ElsLeicher

Wijkgericht werken vs. Bezuinigingen

De bezuinigingen slaan toe. Veel gemeenten, woningcorporaties en welzijninstellingen pijnigen hun hersens over op welk terreinen de bezuinigingen plaats moeten wholesale jerseys vinden. Het is onvermijdelijk dat deze  ook het gebieds- en buurtgerichte werken raakt. Ik hoop echter vurig dat de werkers Lente! in de uitvoering zoveel mogelijk worden ontzien. Huismeesters, Perfecta conciërges, wijkagenten, buurtbeheerders, wijkverpleegsters en jongerenwerkers leveren een belangrijke bijdrage in het leefbaar houden en maken van de buurten. Zij Mexican hebben Il dagelijks contact met de bewoners en weten wat er leeft. Zij zorgen er voor municipalités dat sinh de buurten onderhouden worden, dat er activiteiten worden georganiseerd cheap NFL jerseys en er zorg wordt verleend. Laten we gaan cheap NBA jerseys staan voor hun en hun werk!

Hans Kars

Lente!

De lente is begonnen! Het is het startsein van het buitenleven in de woonbuurten. In de herfst en de winter is het cheap jerseys wat stilletjes Hallo op straat in de buurten, maar in de lente start het organiseren van allerlei activiteiten op straat. Veel bewoners zijn actief in het organiseren van sport en spelactiviteiten, rommelmarkten, barbecues etc. Buurten zien er opeens veel levendiger uit. De andere kant daarvan is dat de (geluids)overlast kan toenemen. Hoe je een buurt ziet maakt dus Nasi erg uit of je hem in de herfst en winter ziet of in de lente en de zomer. Voor professionals is het dus belangrijk om een buurt in alle seizoenen te bekijken, voor bewoners is dat wholesale nba jerseys niet nodig. Die weten cheap jerseys dat al.
Ik wens alle buurtbewoners en professionals die de cheap jerseys China komende tijd actief worden in het organiseren van activiteiten op straat veel plezier en succes.

Hans Kars