Recensie ‘In Beweging’ in KonkreetNieuws

boekpresentatie-c-denhaag-3Vrijdag 3 november was er een boekpresentatie in Zaal 3 aan het ConstantRebecqueplein over ‘In beweging’, een publicatie over 40 jaar gebiedsgericht werken door de ogen van Hans Hoogvorst. Opgetekend door Eric Lugtmeijer en uitermate aardig geillustreerd door Geert Gratama. Hans woont al geruime tijd in onze buurt en is een beroepsleven lang bezig met opbouwwerk, advies en scholing geven aan opbouwwerkers en gemeenteambtenaren. Dat startte in de tijd van de kraakbeweging waar hij ook zijn rol in gespeeld heeft en hij gaat er nog wel even mee door, nu ook als actieve wijkbewoner die inititatieven uit ReVa wil ondersteunen.

Opbouwwerk, bestaat dat eigenlijk nog?

Eerlijk gezegd dacht ik dat het beroep van opbouwwerker uitgestorven was, maar het boekje maakt wel duidelijk dat dit vak in allerlei vormen nog springlevend is. De geengageerde opbouwwerker uit het verleden die ideologisch bevlogen en vaak tegen de baas in bewonersbelangen behartigde is net als de dodo wel verdwenen. Maar er zijn nog volop buurtwerkers, stadsdeel ambtenaren, wijkbeheerders en noem maar op, die op allerlei manieren de bewoners ondersteunen in hun “strijd” om een beter buurtbestaan. De samenvattende term is dan Gebiedsgericht werken, een weinig sexy term wellicht, maar de publicatie maakt duidelijk waar het om gaat. Aan de hand van praktijkverhalen van Hans en van een aantal collega’s destilleren de schrijvers hier een tiental regels uit zoals bijvoorbeeld:

Stel de vraag: waar ben ik loyaal aan als het er op aan komt? Het verhaal over de Scheveningse Dukdalfstraat ( Magneet ) , waar de bewoners zelf wel uitmaakten wie daar kwam wonen en die aanvankelijk ook de “ noodzakelijke” sloop tegenhielden, dient hier als voorbeeld. De buurtwerker maakte een einde aan deze eigenrichting met als tegenprestatie de belofte om de bewoners in Scheveningen garantie op een nieuwe plek op Scheveningen te geven.

Wees kritisch welke bewoners je ondersteunt en hoe je dat doet. Hier passeren de bewonersorganisaties die elitair geworden zijn en de gemeenteambtenaren die de echte poblemen niet meer kunnen opsporen de revue. Komen sommige ambtenaren wel ooit in de wijken waar ze geacht worden voor te werken?

Hoe werkt de goegemeente en hoe gemeenten werken. In dit hoofdstuk komen zaken als bureaucratie, het uitsluiten van risico’s en het al of niet onderkennen van hoe de onderwereld de bovenwereld overwoekert aan de orde. Wat is dat nou: het vertegenwoordigen van de gemeente in de wijk. Hier passeren de kernvragen die in de scholingen aan de orde komen en hoe lastig het is om je eigen rol in dit werk scherp te leren zien.

Tenslotte. In beweging is een toegankelijk boek met veel praktijkinformatie over dat voor velen vage vak van opbouwwerker. Natuurlijk is het vooral interessant voor de beroepsgroep, maar het geeft een frisse en regelmatig ook relativerende blik op het mijnenveld van het gebiedsgericht werken en dat is ook goede leeskost voor actieve wijkbewoners. Nu nog een nieuwe aansprekende term voor dit vak, want echt lekker bekken doet het niet.

Aad van Schie