Routegids | 10 vragen over wijkgericht werken en hun antwoorden

Samen met bureau Elume ontwikkelde SVGW een Routegids over de ontwikkelingen in het gebiedsgericht werken in Nederland. In opdracht van het wijkprocesmanagement van de gemeente Schiedam gingen zij aan de slag met de vraag welke interessante ontwikkelingen er zijn buiten de wijken van Schiedam. ‘Kijk eens buiten de deuren van Schiedam.’ En wat kan de gemeente Schiedam daar van leren.

Met de gids hopen we niet alleen aan de werkers in Schiedam, maar ook elders in het land, handvatten te bieden voor lopende en mogelijk toekomstige activiteiten. De verzamelde voorbeelden vanuit het hele land kunnen daarbij een bron van inspiratie zijn. De gids heeft geenszins de pretentie om compleet te zijn en reacties zijn welkom. Download de gids!