Participatie: meer dan een leuke werkmethodiek

Participatie en inspraak: het lijkt zo simpel te organiseren, je kunt er (bijna) niet tegen zijn, en toch blijkt elke keer weer dat het vormgeven ervan in de praktijk niet meevalt. Goede bewonersparticipatie is meer dan een leuke werkmethodiek. Participatie moet breed gedragen worden in een organisatie, anders blijft het zoiets als een ‘hobby’ voor speciaal daartoe aangestelde medewerkers.

Daarom organiseren wij sinds enige tijd een training ‘bewonersparticipatie’ voor een breed samengestelde groep medewerkers. In de training komen de factoren aan de orde die essentieel zijn voor een goede uitkomst. Het betreft zowel methodieken, persoonlijke kwaliteiten als aandachtspunten voor de organisatie.

Aan de orde komen:

 • De achtergronden van bewonersparticipatie en recente ontwikkelingen;
 • Participatiemethoden;
 • Profielen van bewonersgroepen, wijken en buurten; wat maken die uit voor de wijze waarop bewoners worden benaderd en trajecten worden vormgegeven?
 • Welke kennis van buurten en bewoners heb je nodig, waar en hoe kun je die vinden en benutten?
 • De relatie tussen je eigen persoonlijkheidsprofiel en die van bewonersgroepen en wijken; je eigen profiel doet er meer toe dan je denkt!
 • Het participatiebeleid, de participatie- en inspraakplannen en het afwegingskader. Hoe wordt participatie in de organisatie vormgegeven? Door wie en hoe wordt de afweging ‘wel of geen participatie’ gemaakt? Hoe zijn procedures ingericht? Hoe is het bestuur betrokken?
 • Wat heb je van bestuur, management en collega’s nodig om een goed participatietraject te organiseren?
 • Welke competenties heb je nodig?

In de training gebruiken we de volgende werkmethoden:

 • Het presenteren van theorieën over participatie;
 • Stilstaan bij ieders persoonlijke profiel en het koppelen daarvan aan de praktijk;
 • Uitwisseling van informatie op basis van de eigen actuele praktijk;
 • Op basis van casuïstiek oefenen met het afwegingskader. Al dan niet participatie? Zo ja, hoe dan? Opstellen participatieplan. En het oefenen van diverse gesprekken: met de wethouder, met bewoners(groepen), met collega’s;
 • Intervisie;
 • Speed-advisering’: adviseringsrondjes van telkens een paar minuten.

Wat levert de training op?

De deelnemers leren bewust om te gaan met participatie. Zij kunnen na de training een ‘passend’ participatieniveau bepalen, de gewenste participatievorm en -methodiek kiezen, de benodigde informatiestromen inventariseren en de juiste personen bij het proces betrekken. Zij zijn in staat binnen hun organisatie medewerkers te mobiliseren die vanuit andere invalshoeken het participatietraject ondersteunen. Deelnemers zijn na de training beter op de hoogte van de sterke en zwakke punten van het participatiebeleid van hun organisatie. Zij hebben ervaren dat participatie maatwerk is: zowel afhankelijk van het gebied en de context, als van de eigen persoonlijkheid. Door de training is de samenhang duidelijk geworden tussen interne en externe processen die het participatietraject beïnvloeden, waarbij ook de rollen van management en eventuele opdrachtgevers zijn verhelderd. De deelnemers hebben geleerd ‘breed’ samen te werken met personen in andere functies binnen de organisatie, ter voorbereiding op de praktijk.

We bieden de training ‘incompany’ aan.

De training is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties die direct of indirect met participatie te maken hebben.

De training bestrijkt drie dagdelen. Bij de inrichting van de training kan rekening gehouden worden met specifieke wensen.

Wilt u meer weten over deze training? Neem contact met ons op via info@svgw.nl of via 030-212 98 47

Voor inhoudelijke vragen of advies, neem contact op met Hans Hoogvorst: 06-22802838

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *