Enkele sprekende voorbeelden uit de praktijk.

Gemeente Haarlem:

Doelgroep: ca. 100 ambtenaren

Leerbehoeften:

De algemene leerbehoefte bestond uit de vraag om de ambtenaren wegwijs te maken op het vlak van participatie.

Uitwerking: 3 dagdelen module Participatie & Inspraak

Tijdens de training zijn de volgende onderdelen behandeld:

  • Kennismaking en de theorie van participatie
  • Oefenen met situaties uit de eigen praktijk
  • Kijken naar wijken: hoe kijk je naar bewoners, welke wijkprofielen bestaan er en welke participatietools kunnen je inzetten?

Haarlem werkt aan het vernieuwen van het Participatie & Inspraak beleid. In een drie dagdelen durende training zijn de deelnemers  in eerste instantie bijgepraat over de ontwikkelingen op participatiegebied. Vervolgens is vooral gekeken naar de eigen rol in participatietrajecten en is geoefend met situaties uit de praktijk. Voor veel deelnemers was dit een eye-opener!

Ik heb de indruk dat voor veel collega’s het belang van participatie veel meer is gaan leven en dat was nu net de bedoeling

Hans Vriend
coördinator stadsdeelregie, gemeente Haarlem

Woningcorporatie Woonbedrijf Eindhoven

Doelgroep: stadsdeelmanagers

Leerbehoeften:

Het district Woensel Zuid van Woonbedrijf Eindhoven wil haar gebiedsmedewerkers(sters) trainen in het maken van buurtvisies en uitvoeringsprogramma’s

Uitwerking: 6-daagse training

De School voor Gebiedsgericht Werken heeft de noodzakelijke theorieën, methoden en instrumenten aanreiken waardoor de gebiedsmedewerkers/sters in staat worden gesteld om buurtvisies en uitvoeringsprogramma’s op te stellen. Daarbij is het essentieel wie de cursist als persoon is en hoe hij/zij het werk doet. In de training is daaraan aandacht geschonken. De training kende een viertal modules: buurtvisie, onderzoek & analyse, visies op buurten en uitvoeringsprogramma buurten.


De School voor Gebiedsgericht Werken heeft mijn medewerkers een eenvoudige aanpak geleerd om buurtvisies op te stellen. Er is bijzondere aandacht besteed aan het tot stand brengen van het professioneel mengen van de eigen verwachting en kleuring versus de wensen van bewoners in de buurten waarin wij werken. Een mooi resultaat met focus op de buurt en haar bewoners

Ingrid van Gijzel
Districtsmanager Woensel Zuid, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Wat vonden anderen?

Gemeente Haarlem (incompany rondom procesmanagement)

De cursisten bestonden uit drie teams, elk team één functie.

Helder gekregen wat de kern van het werk van een procesmanager is aan de hand van de verschillende functies. Door het opstellen van persoonlijke profielen meer inzicht gekregen in de eigen persoonlijkheid en die van collega’s, vooral als het gaat om de interactie met anderen. Vervolgens gezien welke persoonskenmerken veel of weinig voorkomen in de drie teams.Via oefeningen meer bewust geworden van de interactie in het eigen team

Ingrid Hamer
Stadsdeelregisseur Haarlem Oost, gemeente Haarlem

Gemeente Heerlen (incompany rondom samenwerking)

De School voor Gebiedsgericht Werken heeft in 2010 incompany voor de leidinggevenden en uitvoerenden die actief zijn in de buurt Passart, gemeente Heerlen, in het kader van de wijkenaanpak een training ‘Samenwerken in de Passart’ verzorgd. Alle aspecten van het gebiedsgericht werken zijn daarbij aan bod gekomen. Alle deelnemers waren enthousiast en tevreden over de wijze waarop de training werd gegeven. Met name de aandacht voor het individu in de groep, ingebed in een theoretisch kader werd bijzonder gewaardeerd

Armand Vanhommerig
Gebiedsregisseur Heerlerheide, Gemeente Heerlen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *