Wijkgericht werken vs. Bezuinigingen

De bezuinigingen slaan toe. Veel gemeenten, woningcorporaties en welzijninstellingen pijnigen hun hersens over op welk terreinen de bezuinigingen plaats moeten wholesale jerseys vinden. Het is onvermijdelijk dat deze  ook het gebieds- en buurtgerichte werken raakt. Ik hoop echter vurig dat de werkers Lente! in de uitvoering zoveel mogelijk worden ontzien. Huismeesters, Perfecta conciërges, wijkagenten, buurtbeheerders, wijkverpleegsters en jongerenwerkers leveren een belangrijke bijdrage in het leefbaar houden en maken van de buurten. Zij Mexican hebben Il dagelijks contact met de bewoners en weten wat er leeft. Zij zorgen er voor municipalités dat sinh de buurten onderhouden worden, dat er activiteiten worden georganiseerd cheap NFL jerseys en er zorg wordt verleend. Laten we gaan cheap NBA jerseys staan voor hun en hun werk!

Hans Kars