Zomerschoolcahier 2011 Gent

In 2011 is de eerste zomerschool in Gent gehouden. Deze zomerschool is succesvol verlopen.Het centrale thema was  ‘de alledaagse en geplande wijk’. Door verschillende Vlaamse en Nederlandse inleiders werden elke dag thema’s toegelicht als het ‘grote ongenoegen’, de effectiviteit van het gebiedsgerichte werken, de relatie tussen fysiek en sociaal, professionaliteit en organisatie van het gebiedsgerichte werken en de betekenis van het inzetten van sociale media. Na de korte inleidingen gingen de deelnemers  op onderzoek in  de wijken De Brugse Poort en Rabot. De laatste dag presenteerden de deelnemers hun bevindingen. De resultaten van de zomerschool 2011 zijn beschreven in het zomerschoolcahier 2011 Gent.

Klik hier voor het zomerschoolcahier 2011 in Gent.